LOGEX - Het rekencentrum voor medisch Nederland

inloggen
 

Filosofie

De filosofie van LOGEX is gebouwd op drie pijlers:

Objectiveren beslissingsstrategieën: follow the facts

  • LOGEX gelooft dat de beste beslissers een zorgvuldige afweging maken van kennis, data, feiten en ervaring
  • Beslissers met de beste informatie realiseren door middel van ‘fact-based thinking and decision-making’ structurele voordelen zodat zij betere zorg kunnen bieden tegen een competitieve prijs. De LOGEX Benchmark zorgt hierbij voor een essentieel referentiekader
  • In de gezondheidszorg zijn er door de enorme beschikbaarheid aan data nog veel mogelijkheden om operationele, kwalitatieve en financiële beslissingen verder te objectiveren

Draagvlak en samenwerking: één waarheid gebaseerd op data en feiten

  • Het ziekenhuis en medische professionals zijn onlosmakelijk verbonden. Nauwere samenwerking leidt altijd tot betere en efficiëntere zorgverlening. Uit dit oogpunt ontwikkelen wij al onze producten samen met ziekenhuizen en medisch specialisten
  • LOGEX brengt de relevante informatie naar zowel de medische als de financiële professionals binnen het ziekenhuis. Ons doel is beiden te laten excelleren
  • Met onze modellen beschikt iedereen over accurate en toegespitste informatie: één waarheid vormt de basis voor wederzijds begrip

Toegankelijk en innovatief: Analytische applicaties op het LOGEX Smart Hospital Grid®

  • Binnen de LOGEX Smart Hospital Grid worden technologie en kennis centraal ontwikkeld en opgeschaald om tot state-of-the-art oplossingen en modellen te komen
  • De user interfaces van onze applicaties stellen gebruikers in staat om op een natuurlijke manier te interacteren met data, betere vragen te stellen én betere beslissingen te nemen
  • Met het Smart Hospital Grid® creëert LOGEX een netwerkeffect van slimme ziekenhuizen, zodat u altijd en overal toegang heeft tot de laatste analyses, inzichten, benchmarks en technologie