LOGEX - Het rekencentrum voor medisch Nederland

inloggen
 

Tom Everhardt

Tom is als Senior Associate werkzaam bij LOGEX. Tom heeft een achtergrond in de Econometrie (MSc, 2010) en voordat hij bij LOGEX kwam werken heeft hij ruim vijf jaar in de (semi-publieke) consultancy sector gewerkt, met een primaire focus op vraagstukken binnen de gezondheidszorg.

In zijn vorige baan is Tom gericht geweest op onder andere financiële verdeelvraagstukken, risicoverevening en zorginkoop tarifering voor opdrachtgevers binnen de centrale en decentrale overheid en verzekeraars. Hij heeft hiermee een gedetailleerd beeld ontwikkeld van de regulerende instanties en de inkoopzijde van de zorgsector. Het verbeterpotentieel in de onderhandelingen, het maken van afspraken en de samenwerking met de aanbodzijde kwam daarbij duidelijk naar voren.

Door de overstap naar LOGEX verlegt Tom zijn focus naar de aanbodzijde van de zorg. Hij zal zich meer specifiek bezighouden met de begeleiding van medisch specialisten en medisch specialistische bedrijven, het ondersteunen van wetenschappelijke verenigingen en het uitvoeren van verschillende analyses naar landelijke ontwikkelingen.

Met zijn ervaring in de zorgsector hoopt Tom bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van waardevolle data-gedreven inzichten in de prestaties van medisch specialisten en ziekenhuizen. In zijn visie kan hiermee de samenwerking tussen medisch specialisten en ziekenhuizen verder worden verbeterd en kan kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg gestimuleerd worden.