LOGEX - Het rekencentrum voor medisch Nederland

inloggen
 

Forecastmodel 

  

Contact

Het forecastmodel monitort en projecteert doorlopend opbrengsten, kosten en productie op basis van de meest geavanceerde algoritmes die momenteel beschikbaar zijn.

Een goede en betrouwbare forecast is nodig om het omzetrisico door de huidige complexe contractafspraken met plafonds en kavels te beperken.

Wilt u een snelle, slimmere en betrouwbare forecast om de steeds complexere contractafspraken met zorgverzekeraars te kunnen monitoren?

     

Rudolph Haardt
088 706 11 03 
06 24 933 244
rudolph.haardt@logex.nl

Koen Luijckx
088 706 11 01 
06 51 166 151
k.luijckx@logex.nl

Rikkert Paping
088 706 11 04
06 14 704 532
rikkert.paping@logex.nl